Schilderij_op_beide_benenBeeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm.
Door het inzetten van creatieve werkvormen worden innerlijke processen zichtbaar. Beeldend werken biedt de mogelijkheid tot het uiten van emoties en gevoelens via een andere weg dan ‘woorden’. Waar je in een gesprek soms bewust moet zoeken naar de juiste verwoordingen, werk je in het beelend werk deels vanuit je onderbewuste. Zo raak je een diepere laag en richt de aandacht op het ervaren en voelen. Er ontstaat een verbinding tussen denken, voelen en handelen, die in een gesprek niet tot stand komt.
Er worden thema’s zichtbaar die verhelderend en inzichtgevend kunnen werken.

Een beeld is soms zoveel meer zeggend, dan woorden kunnen beschrijven.

Tevens kun je binnen het beeldend werk gebruik maken van symboliek en metaforen. Iets op papier zetten, of letterlijk voor je zien liggen helpt orde scheppen in de chaos. Je kunt wijzigingen aanbrengen in je beeldend werk om te onderzoeken welke effecten bepaalde handelingen of veranderingen kunnen hebben op de situatie. De situatie letterlijk voor je zien helpt deze te begrijpen, te bevatten.

Beeldend werken kan ook de mogelijkheid bieden tot het creëren van een tastbaar symbool, een monument van de herinnering. Het onvatbare krijgt vorm en mag een plaats innemen.

Graag onderzoek ik samen met jou óf en hoe beeldend werken voor jouw proces een meerwaarde zou kunnen hebben.